Zal Mahmut Paşa

Bosnalıdır. Devşirilerek enderuna getirilmiş ve terbiye edilmiştir.“Kanunî Sultan Süleyman’a azim bir hizmeti mukabilinde 960’da (1553) zal namı ve rütbe ve atiye verildi.”975 (1567) tarihinde vezir oldu ve 980 (1572) senesinde de II. Selim’in kızı Şah Sultan ile evlendi.Kabri mezarlığın arka tarafında olup fesli lahit şeklindedir. Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısında sol taraftadır. Lahdi, kapıdan girildiğine göre arkada ve Boyacı Sokak’a yakın bir yerdedir.