Yâvedûd, Abdülvedûd Camii veya Hatice Sultan Camii diye de bilinir. Yâvedûd Caddesi üzerinde, Haliç Köprüsü’nün sağ tarafındadır. Bânisi eş-Şeyh Abdüvedûd hazretleridir. Buhara Erenleri ile İstanbul muhasarasında bulunup fetihten sonra Ayvansaray dışında bir mescid ve zaviye yaptırmış, vefatında Fâtih Sultan Mehmed Hân emriyle zaviyesi civarında defn olunmuştur.Mescid zamanla bakımsız hale gelince Sultan 4. Mehmed’in kızı Hatice Sultan tarafından 1711’de yeniden yaptırmıştır. Bu sebepten Sultan Camii denmektedir. Mabedin kesme taştan yapılmış olan bodrum katında, kimlere ait olduğu bilinmeyen dört toprak kabir vardır. Cami kısmı ahşaptır. Minarenin kaidesi, küpü ve bodrum katı, devrinden kalmadır.Mabedin etrafında hiç ev kalmamasına rağmen ibadete açıktır.