Helveti Tarikatinin Sinani koluna bağlı bir dergâhtır. Sinanilik kolunu kuran Şeyh İbrahim Sinan Ümmi, 1551’da İstanbul’da vefat eder ve cenazesinin başı “Manevî işaret üzerine” Eyüp’e götürülüp, şimdiki tekkenin olduğu yere gömülür ve burada türbe yaptırılır. Tekke de Ümmi Sinan’ın halifesi Şeyh Nasuh Efendi tarafından yaptırılmıştır. Tekke bir dernek tarafından kültürel ve sanatsal amaçlı kullanılmaktadır.