Sultan Reşat Türbesi

Sultan Reşat Türbesi

Eyüp, Bostan İskelesi civarındadır. 35.Osmanlı Padişahı V. Mehmed 1844 yılında doğmuş, 1909 senesinde 65 yaşında saltanat makamına geçmiştir. 9 yıllık Saltanat döneminden sonra 1918 yılında 74 yaşında vefat etmiştir. Türbeyi 1910 sene sinde Mimar Kemalettin Bey'e inşa ettirmiştir. Türbenin haziresinde Kaptan-ı Derya Çengeloğlu Tahir Paşa da yatmaktadır.