Sultan Reşad

Abdülmecid’in oğludur. Annesi Gülcemal Kadınefendi’dir. 2 Kasım 1844’de doğdu. Tam adı Mehmed Reşad’dır. Sarayda özel eğitim gördü. Arapça, Farsça ve İslâmî ilimleri öğrendi. Mevlevîliği benimsedi. Ağabeyi II. Abdülhamid’in tahta çıkmasından sonra veliaht ilân edildi. 31 Mart hadisesinden sonra tahttan indirilen ağabeyinin yerine 27 Nisan 1909’da 65 yaşındayken
padişah oldu.23 Ocak 1913’teki Babıali baskınından sonra Sultan Reşad devlet yönetimindeki bütün denetimini yitirdi. Bu tarihten sonra devlet yönetimi tamamen İttihat ve Terakki’ye dolayısıyla Enver, Cemal ve Talat Paşaların eline geçti. Devlet hiç hazır olmadığı Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Sultan Reşad savaşın sonucunu göremeden 3 Temmuz 1918’de vefat etti. Eyüp’te Boyacı Sokağı ile Haliç arasındaki türbesinde medfundur.