ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA EFENDİ TEKKESİ

Balcı Yokuşu-Haydar Çeşme Sokağı, Baba Haydar Mektebi Sokağı ile çevrilmiş olan adayı tamamen kaplayan, 18. yy'da yapılan en nadide ve güzel eserlerden birisidir. 1744 tarihli yapının Haydar Çeşmesi Sokağındaki kapısı ve çeşmesinin muhteşem bir görünüşü vardır. Köfeke taşından yapılan bu yüksek kapının takında yedi sıra halinde hazırlanmış 26 mısralı bir kitabesi mevcuttur Semahane ve derviş hücrelerinin bulunduğu kargir bina,geniş bir alanın ortasındadır. Bunun yanında etrafı duvarla çevrili bir hazire vardır. Buradaki iki kabirden birisinin etrafı demir parmaklıkla çevrilmiştir.Tekke ve haziresi yakın bir zamanda kapsamlı bir şekilde restore edilip bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılmaktadır.