Sertarîkzade Kültür Sanat Merkezi

18.yy’de Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi’nin adına yaptırılmış bir Cerrahi dergâhıdır. Dönemin tasavvuf hayatının çok parlak bir merkezi konumunda olan bu mekan birçok sanatkar, musikişinas ve ilim adamı yetiştirmiştir.Mekan 1700’ lü yıllardan günümüze uzanan dönemde tasavvufi hayatın merkezi olmuştur. Tekke, Eyüp'te,Nişancı Mustafa Paşa Mahallesi'nde ve Davut Ağa Caddesi ile ilâhiciler Sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir.