Nişancı Mahallesinde, Nazır Ağa Çeşmesi Sokağı üzerindedir. Tekke Arabacı Zade İbrahim Nesim Efendi tarafından, Şeyh Selami Efendi için, 1798 tarihinde sadaret kethüdası olduğu sırada yaptırılmıştır. Tekke, ayin günü Pazar olan bir Nakşibendî dergâhıydı. Tekke binası yanmış olup, Eyüp Belediyesi tarafından yeniden aslî şekli ile onarılmıştır.