Eyüp, Nişancı Celalzade Mustafa Paşa tarafından 1543 yılında yaptırılmıştır.Camiinin cadde tarafında II. Mahmud için kızı Mihrimah Sultan tarafından yaptırılmış bir çeşme ve caminin bitişiğinde Rami Paşa tarafından yaptırılmış bir Sıbyan Mektebi bulunmaktadır. Cami bahçesinde ise, reisü’l-küttap, nişancı, tarihçi, divan şairi Celalzade Mustafa Paşa’nın (1494–1567) türbesi bulunmaktadır.