Necip Fazıl KISAKÜREK

Son dönem şair, yazar ve fikir adamlarındandır. 1904’te İstanbul Çemberlitaş’ta, bir konakta dünyaya geldi. Babası hukukçu Fazıl Bey, annesi Mediha Hanım’dır. Ailesi, baba tarafından Kahramanmaraş’ın köklü ailelerinden Kısakürekzadelere dayanır. Yazara verilen Ahmed Necib ismi, dedelerinden birinin adıdır.1912’de Gedikpaşa’da bir Fransız mektebine yazıldı. Sonra yine, aynı yerde bulunan Amerikan Koleji’ne, Büyükdere’de Emin Efendi’nin mahalle mektebine devam etti. Annesinin hastalığı dolayısıyla taşındıkları Heybeliada’da (1915) Numune Mektebi’ni bitirerek oradaki Bahriye Mektebi’ne girdi. İlk şiirlerini burada yazmaya başladı. Mektepte arkadaşları arasında lakabı “şair”di. Bahriye Mektebi’nin son sınıftayken terk ederek, 1917’de Darülfünûn’un Felsefe Bölümü’ne başladı. İlk şiirleri bu yıllarda dergilerde yayınlamaya başladı.1972’de evine çekilen yazar, eser yazmaya, dergi ve gazetelerde şiirlerini yayınlamaya devam etti. 1980 yılında “Sultanü’şŞuara” (Şairler Sultanı) ilân edildi.25 Mayıs 1983 günü, çile ve mücadelelerle dolu hayatı sona erdi. Mezarı Eyüp’te, Kaşgarî Dergâhı yolundadır.