Kaşgâri Tekkesi Camii de denir.Eyüp’ten Pierre Loti Kahvesi’ne giden İdrisköşkü Caddesi ile Hüsamefendi Sokağı arasındadır.Her iki yola açılan avlu kapıları vardır. Tekkenin yapımına 1744 tarihinde başlanmış ve bir senede bitirilmiştir. Bânisi Murteza Efendi 1747’de vefat etmiştir. Kapısındaki çeşmenin suyu yazın çok soğuk olur.Cami ahşap, minaresi kesme taşdan yapılmıştır. Mescid yanında mermer, çıkrıklı fakat kitâbesiz bir kuyu mevcuttur.Proje çalışmalarına başlanmış olup, restorasyon çalışmalarını Eyüp Belediyesi yapacaktır.