Mihrişah Valide Sultan

Sultan III. Mustafa’nın başkadını, III.Selim’in annesidir.Saraya alınan Gürcü cariyelerdendi. 1760’da kızı Şah Sultan’ı, 1761’de Selim’i doğurdu.III.Mustafa’nın diğer kadınlarından daha kıdemli olduğundan başkadın unvanını aldı.Dul kalınca Eski Saray’a gönderildi.Oğlu III.Selim 1789’da tahta çıkınca Topkayı Sarayı’na geri döndü.İyiliksever ve nazik Mihrişah Sultan oğlunun yenilikçi fikirlerini ve hamlelerini her zaman destekledi.III.Selim her gün Mihrişah Sultan’ın dairesine geçerek onunla sohbet ederdi.Son yıllarını hastalıkla geçirdi.16 Ekim 1805 tarihinde vefat etti.Eyüp’te yaptırdığı külliyesindeki türbesine gömüldü.