Bostan İskelesi Sokağı üzerindedir. III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’ın annesine ait olan bu türbe 1792’de yapılmıştır. Türbe içinde Mihrişah Sultan’dan başka III. Mustafa ile Adilşah Sultan’ın kızlarından Beynan Sultan, Perestu Sultan (II. Abdülhamid’i büyütmüştür), Hatice sultan da yatmaktadır. Türbenin haziresinde ise; Küçük Hüseyin Paşa, Pabuççu Ahmet Paşa, Hasan Tahsin, Ahmet Şakir Paşa Mısırlı Mustafa Paşa Numan Mahir, Sadık Rıfat Paşa, Mehmet Şekip Paşa, Mehmet Şakir Recai, Ahmed Şuayıb, Ömer Lütfi Paşa gibi önemli devlet adamları yatmaktadır.