MİHRİŞAH VALİDE SULTAN  İMARATHANESİ

Bostan İskelesi kenarında yer alır. 1792 yılında, Mimar Kethüdası Arif Ağa'nın Mimarbaşılığı zamanında yapılmıştır. Mihrişah Sultan Külliyesi'nin doğusunda yer alan dikdörtgen biçimindeki ikinci avluyu üç taraftan çevreleyen kubbeli revakların arasında bulunan ayna tonozlu mekânlar imaret bölümünü oluşturur. Yapıyı Sultan III. Mustafa'nın eşi, III.Selim'in annesi Mihrişah Valide Sultan yaptırmıştır. Bugün de yapılış amacına uygun olarak hizmet veren imarette günlük 500 fakir aileye sıcak yemek dağıtılmaktadır.