Mehmet Akif ERSOY

Eyüp’lü meşhur şahsiyetler arasında en fazla tanınanlardan ve hayatı en çok bilinenlerden biridir.
“İstiklâl Marşı şairi” olarak, resmi tedrisat içinde yer alan, en azından bir fiili asgari seviyede
mektep görmüş herkes tarafından ezberlenen bir edebiyatçıdır. Mehmed Âkif İstanbul’un Fatih semtinde, Sarıgüzel mahallesinde doğmuştur. Beyoğlu’nda vefat etmiş, cenaze namazı Bayezit Camii’nde kılınmış ve nihayet Eyüp Belediyesi sınırları içinde kalan Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmiştir...