Mareşal Fevzi Çakmak

Bu kahraman ve büyük asker 12 Ocak 1876 Çarşamba günü İstanbul’da Cihangir’de doğdu. Asıl adı Mustafa olup Fevzi mahlası sonradan ismine ilâve edilmiştir.74 yıllık ömrünün 54 yılını Vatan ve millet hizmetinde geçirdi. Çanakkale, Kafkas ve Filistin cephelerinde kolordu ve ordu kumandanlıkları, İstiklâl mücadelesinin ilk icra vekilleri heyeti başkanlığı ve Millî Müdafaa vekilliği, Cumhuriyet ordusunun 22 yıl müddetle aralıksız Genelkurmay başkanlığı, Türk mareşalinin şanla, şerefle ve tam bir vekar ve faziletle dolu geçen hayatının kısa bir ifadesidir. İstanbul milletvekili ve Millet Partisi fahrî başkanı iken 10 Nisan 1950 günü vefat ederek Hakk’ın rahmetine Kavuştu. 12. 1. 187610. 4. 1950