Eyüp Nişanca Mahallesindedir.Nişancı Mustafa Paşa Caddesi ile Davutağa Caddesinin birleştiği köşededir.Banisi, Kengırılı (Çankırı) Mustafa Efendidir. L şeklinde yapılmış olan medrese Odaları kubbelidir.