KEMERBURGAZ

Kemerburgaz, İstanbul metropoliten alanı içerisinde henüz kırsal niteliğini koruyabilen nadir yerleşmelerden biri olması, İstanbul’un kuzeybatısında bulunan rekreaktif alanlara ulaşımın düğüm noktasında bulunması nedeniyle önemli bir mevkiiye sahiptir.Ayrıca Kemerburgaz, bugüne değin yakınlarına kadar ulaşan sanayi yerleşmelerinin baskısından kurtulabilmiştir.Orman içi kırsal yerleşme özelliğini taşıyan Kemerburgaz’ın çevresi 1985 orman tahdit sınırı ile çevrilmiştir.Kemerburgaz’ın gelişmesi orman alanları ile sınırlı kaldığından kısıtlıdır.Osmanlı İmparatorluğu Devri’nde bir Rum iskan sahası olan Kemerburgaz’a 1924 senesinde yapılan mübadele neticesinde Türkler yerleştirilmiştir.Bu esnada Kemerburgaz’da 390 hane Rum, 93 Harbi esnasında hicret etmiş 10 hane Türk bulunmaktadır. Kemerburgaz, tarihten bu yana İstanbul’un mesire yerlerinden biridir.Son yıllarda Karadeniz kıyısındaki açık kömür ocaklarından şehre kömür taşıyan kamyonların ana geçiş noktası üzerinde kalmış ve delik deşik, tozlu yollarıyla eski önemini yitirmeye başlamıştı. Ama şimdi durum değişti. Kemerburgaz yeşil çevresi ve İstanbul’a göre çok temiz havası,çevre düzenlemesi yapılmış estetik yapılarıyla villa kent görünümüne bürünüyor. İçinde her türlü sosyal tesisi, spor alanları, binicilik ve golf sahaları bulunan Kemer Country benzeri yerleşimler büyük bir hızla çoğalıyor.Önemli bölümü Mimar Sinan eseri olan ve çoğu hâlâ ayakta kalan su kemerlerini görmek, suyun öyküsünü öğrenmek için Kemerburgaz’a gitmeli.Şehre su taşıyan kemerlerin Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığı söyleniyor. Ama bugün gördüğümüzün büyük çoğunluğu Mimar Sinan döneminde yapılmış. Sadece Kemerburgaz’ın 1.5 km kuzeybatısındaki Uzun Kemer’in çok az bir bölümünün Roma temelleri üzerine kurulduğu biliniyor.Kemerburgaz’da bugün görülebilecek diğer su kemerleri ise şöyle: Kemerburgaz’ın 5 km. kuzeybatısındaki Manglava çayırında bulunan Mağlova kemeri, 1,5 km güneydoğusunda yer alan Eğri Kemer (Hasdal Askeri Kışlası yanından geçen yolla Kemerburgaz’a gelindiğinde yolun altından geçtiği kemer), 7 km güneyinde ve Cebeciköy’ün 1,5 km doğusundaki Cebeciköy ya da Güzelce Kemeri. Su kemerleri, Terkos gölünün çevresindeki kaynak sularının İstanbul’a taşınmasında kullanılmış.