Ballıbaba Sokak ile Karyağdı Sokağı’nın birleştikleri köşede yer alan bu tekke bir Bektaşî
Tekkesidir. XVI. yüzyıla aittir.Tekke, Alevî-Bektaşî kültürünü yaşatmak üzere restore
edileceği günü beklemektedir.