Sokollu Mehmed Paşa Medresesi isimleri ile de anılır. Camii kebir caddesi üzerinde ve Sokollu Mehmed Paşa Türbesi karşısındadır.Cadde üzerinde yanyana iki avlu kapısı görülür. Sultan II. Selim'in kızı İsmihan Sultan tarafından 1570 yılında yaptırılmıştır.Medrese odaları dikdörtgen bir avlunun iki tarafına Yerleştirilmiştir. Ondokuz odalı ve bu odaların önündeki revaklarla beraber 28 kubbelidir. Revaklar 24 sütunludur. Avlunun orta yerinde dikdörtgen bir şadırvan bulunmaktadır.