Eyüp, Bostan İskelesi yakınında, Hüsrev Paşa Türbesinin arkasındadır. II. Selim, II.Mahmud ve Abdülmecid devri hüküme ricalinden Hüsrev Paşa tarafından XIX. yüzyılda yaptırılmış olup; Nakşibendî tarikatine bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. 2007 yılında restore edilmiştir. Bina İBB tarafından Görme Engelliler Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.