Eyüp sultan Camii avlusunun sağ arka köşesinde yer almaktadır. Darüssaade ağası Hacı Beşir Ağa’nın yattığı bu türbe 1746 tarihlidir.