Eyüp Camii haziresi içinde, Abdurrahman Ağa Türbesi’nin hizasında daha ileride yer alır. XVI. yüzyıla aittir. 1583 yılında vefat eden Feridun Paşa Sultan III. Murad devri nişancılarındandır. İkinci nişancılık devrinde Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Mihrişah Sultan’ın kızı Ayşe Sultan’la evlenmiştir.