Camii Kebir Caddesi ile Feshane Caddesi’nin birleştiği yerdedir. 1595 tarihli türbe kesme taştan yapılmış olup; 16 yüzlüdür. Ferhad Paşa, Sultan III. Murad ve oğlu Sultan III. Mehmed devri vezirlerindendir. Türbenin mimarı Davut Ağadır.