Valide Sultan Tekkesi ve Kuyubaşı Tekkesi isimleri ile de Bilinir.Edirnekapı Savaklar caddesi üzerinde Defterdar'a doğru yürürken sol tarafta, Edirnekapı mezarlığının başlangıcındadır. Tekke, Derviş İbrahim Namazgahı sofasında tesis edilmiştir.Şimdiki tekke binasının önünde iki iri küfeki şahide vardır.Tekkenin ilk şeyhi olan Emin Baba, 1824 tarihinde tarihinde Doğmuştur.