Eyüp, Zal Paşa Caddesi’nde Kızıl Mescid’in karşı tarafındadır.Külliyenin ayakta kalan kısmı, Eyüp Belediyesi tarafından kültürel amaçlarla kullanılmaktadır. Tekkenin banisi Cafer Paşa’dır.Cafer Paşa Sultan Süleyman’ın son savaşına (Zigetvar) Silahtar olarak katılmıştı. Yazısı padişahın yazısına çok benzediğinden, padişahın hastalığında ve öldükten sonra gizli olarak, Sadrazam’ın emri ile gereken yazıları yazarmış.III.Murad’ın saltanatı döneminde 1587 tarihinde vefat etmiş ve Tekkenin yanındaki türbede gömülmüştür.