Eski-Yeni (Fahri Korutürk) Caddesi’ndedir.III. Murad devri ricalinden Abdullah Bali Efendi tarafından yaptırılmıştır.Kitabesi ve haziresi yoktur.Bali Efendi’nin etrafı demir parmaklıklı kabri mescidin içindedir.