Haydar Baba Caddesi ile Baba Haydar Camii Sokağı’nın birleştiği yerde ve sokağın sağ köşesindedir.Her iki yola açılan kapıları vardır. Haydar Baba Caddesi’ne açılan merdivenlerle caminin avlusuna girilir. Sol taraftaki hâcet penceresi arkasında Haydar Baba’nın kabri vardır. Ahşap olan son cemaat yerinin geniş saçağını payandalar taşımaktadır. Minaresi sağda olup şerefesinin etrafında demir parmaklık vardır. Caddeye göre set üzerinde bulunan mabet kare planlı olup kargir, çatısı ve minberi ahşaptır.