Ali Kuşçu

Tam adı Kuşçuzade Ebu’lKasım Alaaddin Ali bin Muhammed’dir.Maveraünnehir’de dünyaya geldi. Doğum tarihi belli değildir.Kuşçu lakabının, babası Muhammed’in Timurlenk’in torunu
Uluğ Bey’in doğancısı olmasından ileri geldiği söylenir.Ali Kuşçu Semerkand’da ilk tahsilini yaptıktan sonra o sırada Semerkand’da kalan Bursalı Kadızâdei Rumi Muhyiddin Efendi’den,
Uluğ Bey’in (öl. 1449) kendisinden riyaziye ve astronomi tahsil etmiş ve Uluğ Bey’in sevgisine nail olmuştur.Bilginleri sarayında toplamayı pek seven Fatih Sultan Mehmed, Ali Kuşçu‘yu Ayasofya Medresesi’ne günde 200 akçe gibi çok büyük bir maaş ile tayin etmek istemiştir.Ali Kuşçu 7 Şaban 879’da (16 Ocak 1474) de İstanbul’da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan Türbesi haziresindedir.